alt

Trẻ thường hay viêm tai giữa vào lứa tuổi nào nhất ?

  Thứ Tue, 03/03/2020

Trẻ thường hay viêm tai giữa vào lứa tuổi nào nhất ?

Trẻ thường hay viêm tai giữa vào lứa tuổi nào nhất ?

VTG là một bệnh thường gặp, có thể gặp ở mọi lứa tuổi nhưng hay gặp nhất  vì ở trẻ vòi tai của chưa hoàn thiện, hoạt động kém hiệu quả hơn so với ở người lớn. Vòi tai của trẻ ngắn hơn ,rộng hơn, nằm ngang hơn so với người lớn. Cho nên các chất xuất tiết và vi trùng ở vùng mũi họng có thể trào ngược vào tai giữa gây VTG, nhất là ở Trẻ dưới 1 tuổi do vòi nhĩ mở thường xuyên cò ở người lớn vòi nhĩ chỉ mở khi nhai, nuốt. chính vì vậy ở trẻ nhỏ chất nôn chớ và vi trùng dễ sâm nhập từ mũi họng qua vòi tai vào tai giữa và tai giữa dễ bị viêm

Viết bình luận của bạn:
icon icon icon