Tin tức

Bệnh tai-mũi-họng ở trẻ em và những điều cần chú ý

  Thứ Tue, 03/03/2020

Bệnh tai-mũi-họng ở trẻ em và những điều cần chú ý. Mũi và họng luôn tiếp xúc với môi trường bên ngoài vì qua đường mũi họng, không khí bên ngoài đi đến phổi. Đồng thời với việc cung cấp oxy...

icon icon icon